E-mail: ccjiasi@gmail.com

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI IAȘI

 

DEȚINĂTOR WEBSITE

 • Colegiul Consilierilor Juridici Iași
 • Adresa: BD. ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT, Nr. 8, Et.2, Ap.CAM.17, Iași
 • CIF: 16119998
 • Reprezentant: Diacon Vasile
 • Telefon: 257.662

Colegiul Consilierilor Juridici Iași – www.ccjiasi.ro se obligă să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal a celor cu care intră în contact respectând viața privată și drepturile persoanelor vizate.

Această Politică de Confidențialitate are la bază Regulamentul 2016/679/UE (GDPR) privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Prezenta Politică de Confidențialitate este valabilă doar pentru site-ul www.ccjiasi.ro

1.Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre principale preocupări ale Colegiului Consilierilor Juridici Iași în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii ccjiasi.ro.

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

3. Scopurile și temeiurile prelucrării

Dacă sunteți vizitator al site-ului, ccjiasi.ro prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 1. Scop de prelucrare: efectuarea diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe site.

Temei de prelucrare: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru aceste scopuri are la bază interesul legitim al proprietarului ccjiasi.ro de a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor pe site.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 1. Scop de prelucrare: pentru activităţi de informare, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări privind produsele şi serviciile oferite de CCJ Iași.

Temei de prelucrare: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul de contact disponibil pe site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări puteți solicita expres acest lucru prin intermediul aceluiași formular.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 1. Scop de prelucrare: pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei de prelucrare: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al CCJ Iași de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

4. Durata pentru care vă prelucrăm datele

 1. Ca principiu, CCJ Iași va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

 1. De regulă datele dvs cu caracter personal NU sunt dezvăluite altor persoane terțe, cu excepția cazurilor în care aceasta este necesară în scopurile pentru care ne-ați furnizat acele date sau pentru îndeplinirea anumitor obligații legale.

În anumite cazuri însă, pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, CCJ Iași poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină CCJ Iași în desfășurarea activității prin intermediul site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse concursuri organizate de către CCJ Iași prin intermediul site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor de informare derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

6. Transferul datelor cu caracter personal

 1. Datele cu caracter personal prelucrate de către CCJ Iași pot fi transferate în afara României doar în limitele stabilite de către Regulamentul European 2016/679.

7. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către CCJ Iași, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea CCJ Iași cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către CCJ Iași a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), se aplică în unul dintre următoarele motive:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii conform legislației în vigoare sub incidența căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, CCJ Iași să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv:
  • dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit,
  • dreptul ca aceste date să fie transmise de către CCJ Iași către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al CCJ Iași sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care CCJ Iași poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate.

 

8. Securitate

Din păcate, nicio transmisie de date pe Internet, sau în orice altă rețea, nu poate fi 100% sigură, dar CCJ Iași aplică metode de securitate, politici, reguli și măsuri tehnice în vederea protejării datelor cu caracter personal pe care le are în gestiune pentru prevenirea accesului neautorizat, a modificării neautorizate, a distrugerii ilegale sau pierderi accidentale.

Dacă doriți să înaintați obiecțiile dvs cu privire la modul în care prelucrăm datele dvs cu caracter personal în vedere respectării drepturilor menționate mai sus sau să ne cereți să le ștergem din baza noastră de date sau să restricționăm modul în care le folosim, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: ccjiasi@gmail.com

Prin utilizarea site-ului nostru sunteți de acord cu această politică de confidențialitate și cu colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal așa cum este specificat mai sus.

Ultima actualizare: iulie 2018.

Această Politică de Confidențialitate va fi actualiză din când în când urmând ca CCJ Iași să vă informeze despre orice modificare prin publicarea noii versiuni pe site. Astfel, recomandăm consultarea periodică a acestei politici de confidențialitate pentru a fi la curent cu orice modificare.

This is a static CMS block edited from admin panel. You can insert any content here. ×
This is a static CMS block edited from admin panel. You can insert any content here. ×
This is a static CMS block edited from admin panel. You can insert any content here. ×
This is a static CMS block edited from admin panel. You can insert any content here. ×
traduceri legalizate Bucuresti apartamente 2 camere Iasi Demolare Bucuresti beton amprentat Bucuresti web design in Dubai caviar bucuresti caviar dubai cabinet stomatologic pantelimon consultatie oftalomologie sector 3 hormigon pulido precio m2 empresa hormigon pulido hormigon pulido precio traduceri autorizate Iasi