Convocator Adunare Generală

Posted by in Anunturi on 27/05/2015 0 comments

ANUNŢ

 

         Colegiul Consilierilor Juridici Iaşi convoacă Adunarea Generală care va avea loc la sediul său din B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 8, în data de 10.06.2015, ora 14, cu următoarea ordine de zi:

  • Dare de seamă privind activitatea pe anul 2014;
  • Raportul Comisiei de Cenzori;
  • Aprobarea BVC pe anul 2015;

În cazul neîntrunirii cvorumului, Adunarea Generală va avea loc la data de 26.06.2015, ora 14, la sediul CCJ Iaşi.

Relaţii la numărul de telefon 0232/257662 sau 0752 642437