HOTARARE NR. 4 pentru modificarea Statutului profesiei de consilier juridic

Posted by in Legislatie on 01/10/2014 0 comments

HOTARARE 4/2012

Vigoare

Emitent: Ordinul Consilierilor Juridici din Romania
Domenii: Profesii

M.O. 452/2014

Hotarare pentru modificarea Statutului profesiei de consilier juridic

M.Of.Nr.452 din 20 iunie 2014

Ordinul Consilierilor Juridici din Romania

 

HOTARARE NR. 4 pentru modificarea Statutului profesiei de consilier juridic

 

Avand in vedere:

 • prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completarile ulterioare,
 • prevederile Statutului profesiei de consilier juridic,
 • Congresul Ordinar al Colegiilor Consilierilor Juridici membre ale Ordinului Consilierilor Juridici din Romania (O.C.J.R.) intrunit statutar in data de 18 aprilie 2010 in care s-a hotarat schimbarea denumirii Federatiei, schimbarea siglei Federatiei, schimbarea denumirii organelor de conducere si a organelor de specialitate, modificarea numarului vicepresedintilor si arondarea teritoriala,
 • Congresele Ordinare ale Colegiilor Consilierilor Juridici membre ale Ordinului Consilierilor Juridici din Romania (O.C.J.R.) intrunite statutar in data de 15 ianuarie 2011 si 17 martie 2012 in care s-a hotarat modificarea insemnelor corpului profesional si s-a stabilit modalitatea si data de implementare a acestora,

 

Congresul Ordinar al Ordinului Consilierilor Juridici din Romania (O.C.J.R.)  hotaraste:

Art. I. – Statutul profesiei de consilier juridic, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 684 din 29 iulie 2004, se modifica dupa cum urmeaza:

 1. In tot cuprinsul statutului, sintagma “Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania” (avand prescurtarea U.C.C.J.R.) se inlocuieste cu sintagma “Ordinul Consilierilor Juridici din Romania” (avand prescurtarea O.C.J.R.), sintagma “Comisia metodologica de organizare si exercitare a profesiei de consilier juridic” se inlocuieste cu sintagma “Comisia metodologica de indrumare profesionala”, sintagma “Biroul executiv” se inlocuieste cu sintagma “Comitetul coordonator”, sintagma “Comisia centrala de cenzori” se inlocuieste cu sintagma “Comisia de cenzori” si sintagma “Comisia centrala de disciplina” se inlocuieste cu “Comisia de disciplina”.
 2. Articolul 68 va avea urmatorul cuprins:

Art. 68. – (1) Organele de conducere ale O.C.J.R. sunt:

 1. a) Congresul (format din toti delegatii Colegiilor teritoriale membre);
 2. b) Consiliul (format din toti decanii Colegiilor teritoriale membre);
 3. c) Comitetul coordonator (format din presedinte, primvicepresedinte si vicepresedinti);
 4. d) Comisia de cenzori.

(2) In cadrul O.C.J.R. functioneaza urmatoarele organe de specialitate:

 1. a) Comisia de disciplina;
 2. b) Comisia metodologica de indrumare profesionala;
 3. c) secretarul general;
 4. d) trezorierul;
 5. e) aparatul tehnico-administrativ al O.C.J.R.”
 6. Articolul 78 va avea urmatorul cuprins:

Art. 78. – Vicepresedintii O.C.J.R. sunt in numar de 7 si sunt inlocuitori ai presedintelui, in lipsa prim-vicepresedintelui, in ordinea stabilita de catre acesta.”

 1. Articolul 79 va avea urmatorul cuprins:

Art. 79. – Vicepresedintii zonali coordoneaza activitatea membrilor Federatiei, conform arondarii teritoriale, astfel:

 1. a) zona I: Bucuresti/Calarasi/Giurgiu/Ialomita/Ilfov/Teleorman/Constanta/Tulcea;
 2. b) zona II: Bacau/Botosani/Braila/Galati/Iasi/Neamt/Vaslui/Vrancea/Suceava;
 3. c) zona III: Bihor/Bistrita-Nasaud/Cluj/Harghita/Maramures/Mures/Satu Mare/Salaj;
 4. d) zona IV: Alba/Arad/Caras-Severin/Dolj/Gorj/Hunedoara/Mehedinti/Olt/Timis;
 5. e) zona V: Arges/Brasov/Buzau/Covasna/Dambovita/Prahova/Sibiu/Valcea”.
 6. Articolul 88 va avea urmatorul cuprins:

Art. 88. – Insemnele corpului profesional, sigla, modelul stampilei si al timbrului sec al O.C.J.R., modelul stampilei pentru presedintele, prim-vicepresedintele si vicepresedintii O.C.J.R., modelul stampilei pentru Comisia de cenzori (presedinte comisie), Comisia de disciplina (presedinte comisie), Comisia metodologica de indrumare profesionala (presedinte comisie), secretar general si trezorier O.C.J.R., modelul stampilei si al timbrului sec al Colegiului teritorial, modelul legitimatiei consilierului juridic, tip card, modelul stampilei personalizate a consilierului juridic, modelul parafei si al insignei consilierului juridic, modelul stampilei societatii profesionale, precum si modelul imputernicirilor de reprezentare juridica pentru consilierul juridic, pentru societati profesionale si de substituire intre societati profesionale sunt cuprinse in anexele nr. 1-12 care fac parte integranta din prezentul statut.”

 1. Anexele nr. 1-7 se radiaza si se inlocuiesc cu anexele nr. 1-12, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. II. – Forma, caracteristicile si dimensiunile, asa cum sunt prevazute in anexe, sunt obligatorii.

Art. III. – Incepand cu data de 1 mai 2012 se implementeaza noile insemne, prin utilizarea in mod unitar a acestora de catre O.C.J.R. si Colegiile teritoriale membre ale O.C.J.R. si, implicit, de catre consilierii juridici inscrisi pe Tablourile tinute de catre Colegiile teritoriale membre ale O.C.J.R.

Art. IV. – Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Presedintele Ordinului Consilierilor Juridici din Romania,
Ioan Ghere,
prim-vicepresedinte


 
 

» DESCARCARE MODELE